Kapliczka w Grabnie już po renowacji

Zakończyły się kompleksowe prace renowacyjne przy zabytkowej kapliczce w Grabnie, ufundowanej w 1868 roku. Zabytkowa kapliczka przydrożna Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Grabnie przeszła konserwację techniczną i estetyczną. Całkowity koszt jej renowacji wyniósł 24 400,00 zł. Przypomnijmy, że zadanie otrzymało wsparcie finansowe z Województwa Małopolskiego w wysokości 11 514,00 zł. Środki na realizację tego zadania gmina…

Zakończyła się modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grabnie

Zakończyła się modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grabnie, której w ramach przebudowano istniejące boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej na boisko o nawierzchni poliuretanowej, przystosowane do gier zespołowych. Zmodernizowana została również bieżnia do skoku w dal wraz z zeskocznią z piasku. Całkowity koszt inwestycji wynosi 219 737,00 zł. zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego…

OSP Grabno otrzyma nowy wóz strażacki

Jednostka OSP Grabno otrzymała z budżetu Województwa Małopolskiego dofinansowanie w wysokości 30 tys. na zakup  nowego wozu strażackiego. W dniu 15 września zawarta została umowa dotycząca udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. z budżetu Województwa Małopolskiego Gminie Wojnicz na zapewnienie gotowości bojowej jednostce  OSP Grabno poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wysokość dotacji wyniosła 30 tys. zł.…

Przebudowa trzech boisk o nawierzchni asfaltowej: dwóch przy ZSPiG w Biadolinach Radłowskich i jednego przy SP im. św. Jana Kantego w Wojniczu

Gmina Wojnicz zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa trzech boisk o nawierzchni asfaltowej: dwóch przy ZSPiG w Biadolinach Radłowskich i jednego przy SP im. św. Jana Kantego w Wojniczu”, które zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska_2019. Głównym celem zadania była poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej przy…

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej K 203288 ul. Reymonta w km 0+190-1+185 w miejscowości Wojnicz – Gmina Wojnicz”.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH Zadanie pn. „Remont drogi gminnej K 203288 ul. Reymonta w km 0+190-1+185 w miejscowości Wojnicz – Gmina Wojnicz”.  Kwota dofinansowania: 527 696,00 zł  Całkowita wartość inwestycji: 769 688,97 zł  Głównym celem zadania było poprawa stanu technicznego 995 m drogi gminnej w miejscowości Wojnicz, ul. Reymonta, zwłaszcza poprzez remont…

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej K 203273 Olszyny w km 0+014-0+528 w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz”.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH Zadanie pn. „Remont drogi gminnej K 203273 Olszyny w km 0+014-0+528 w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz”.     Kwota dofinansowania: 126 217,00 zł  Całkowita wartość inwestycji: 180 311,04 zł Głównym celem zadania było poprawa stanu technicznego 514 m drogi gminnej w miejscowości Olszyny, zwłaszcza poprzez remont nawierzchni, poboczy, wykonanie oznakowania…

„Konserwacja techniczna i estetyczna niszy wraz z figurą św. Jana Nepomucena z 1870 r. wraz z środkową partia elewacji budynku w Rynku w Wojniczu”

W dniu 27.06.2019 r. w Krakowie Województwo Małopolskie zawarło z Gminą Wojnicz umowę na realizację zadania publicznego pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna niszy wraz  z figurą św. Jana Nepomucena z 1870 r. wraz z środkową partia elewacji budynku  w Rynku w Wojniczu”. Pracom konserwatorskim została poddana figura św. Jana Nepomucena wraz z niszą ścienną, która…

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. księdza Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich

Inwestycja realizowana była w trzech zakresach. Pierwszy zakładał termomodernizację zewnętrzną szkoły, w ramach którego ocieplone zostały ściany zewnętrzne, fundamenty oraz strop. Wymieniona została również stolarka okienna i drzwiowa. Drugi zakres dotyczył modernizacji pomieszczenia kotłowni wraz z zakupem nowego wyposażenia, natomiast trzeci robót instalacyjnych (instalacja gazu, c.o., c.w.u). Całkowity koszt prac wyniósł 2 162 525 zł.…