Zadanie pn. „Wojnicz, Zespół Pałacowo – Parkowy (Pałac Dąmbskich, budynek „Willa”, park miejski), 1874 r., 1922-24, wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego kompleksowej rewitalizacji” zostało dofinansowane ze środków dotacji Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach konkursu pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski”.

 

Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł  

Całkowita wartość projektu: 231 240,00 zł

Termin realizacji zadania: do 31.12.2021 r.   

 

Głównym celem zadania jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego kompleksowej rewitalizacji Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wojniczu wraz z projektem zagospodarowania terenu. Głównym rezultatem zadania będzie wykonanie dokumentacji projektowej, umożliwiającej zagospodarowanie Pałacu Dąmbskich na cele społeczne i kulturalne. Dokumentacja projektowa obejmować będzie również przebudowę i rozbudowę budynku „Willa”, w celu nadania jej nowej funkcji tj. biblioteki publicznej oraz zagospodarowanie terenu parku miejskiego.