Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką oraz zapleczem bibliotecznym przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi

W piątek 2. marca przed południem w Domu Grodzkim w Wojniczu została podpisana umowa na budowę sali gimnastycznej wraz z przewiązką i zapleczem bibliotecznym przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi. Dofinansowanie projektu, którego autorem jest mgr inż. arch. Bogusław Tworzydło, przyznano w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na…

Przebudowa i remont drogi w strefie aktywności gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu

Dofinansowanie projektu Przebudowa i remont drogi w strefie aktywności gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha współfinansowanego z…

Wykonanie i montaż tablic turystycznych w miejscowościach: Biadoliny Radłowskie, Grabno, Milówka, Olszyny, Sukmanie, Więckowice, Wojnicz

Zachęcamy wszystkich turystów i mieszkańców do korzystania z nowych tablic informacyjnych, znajdujących się na terenie gminy Wojnicz. Tablice zawierają krótki opis historii danej miejscowości, zdjęcia, wykaz miejsc wartych odwiedzenia, a także mapy gminy i obszaru LGD Dunajec Biała (teren obejmuje gminy Ciężkowice, Wojnicz, Pleśna i Zakliczyn) z zaznaczonymi gospodarstwami agroturystycznymi. Więcej informacji w poniższym linku:…

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz w latach 2009-2011 poprzez częściową kanalizację Wojnicza i Więckowic oraz zwodociągowanie miejscowości Isep, części Olszyn i Wielkiej Wsi

W 2011 r. zakończyła się realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz w latach 2009-2011 poprzez częściową kanalizację Wojnicza i Więckowic oraz zwodociągowanie miejscowości Isep, części Olszyn i Wielkiej Wsi”. W ramach prac wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Wojniczu w rejonie ul. Tarnowskiej  (strona północna), ul. Zawale, ul. Rolniczej,…