II nabór Polski Ład

Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Wojnicz – 5 000 000,00 zł W ramach inwestycji termomodernizację przejdzie Szkoła Podstawowa w Olszynach i Szkoła Podstawowa w Grabnie, której celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz podniesienie standardu technicznego budników poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, piwnicy i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę obróbek blacharskich. Kompleksowa termomodernizacja obiektów przyczyni się…

I nabór Polski Ład

Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Wojnicz – Etap II, Kanalizacja sanitarna – 6 000 000,00 Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą w części m. Łukanowice oraz części m. Zakrzów, Mikołajowice i Wojnicz. Ścieki z w/w obszaru zostaną odprowadzone do istniejącego systemu kanalizacji na terenie Wojnicza. Odprowadzenie ścieków zaprojektowano systemem grawitacyjno- ciśnieniowym.…