Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Wojnicz – Etap II, Kanalizacja sanitarna – 6 000 000,00

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą w części m. Łukanowice oraz części m. Zakrzów, Mikołajowice i Wojnicz. Ścieki z w/w obszaru zostaną odprowadzone do istniejącego systemu kanalizacji na terenie Wojnicza. Odprowadzenie ścieków zaprojektowano systemem grawitacyjno- ciśnieniowym.


Rewitalizacja Pałacu Dąmbskich w Wojniczu – 4 000 000,00

Rewitalizacja Pałacu Dąmbskich z 1874 r. będącego centralnym elementem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wojniczu, zostanie przeprowadzona celem nadania mu funkcji społeczno- administracyjnych. Robotami budowlanymi zostanie objęta ta część budynku, która wymaga najpilniejszej interwencji w celu uchronienia substancji zabytku przed dalszą degradacją.