850 tys. zł na cyberbezpieczeństwo dla Gminy Wojnicz

850 tys. zł na cyberbezpieczeństwo dla Gminy Wojnicz

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0446/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Gmina Wojnicz otrzymała wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w formie grantu na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa…