Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Po raz kolejny Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła łącznie: 45 000,00 zł. Wkład własny stanowi: 47 554,00 zł. Wartość całkowita projektu  92 554,00 zł. Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu…

„Miejsce dla sportu – skrzydłami dla małych orłów”

Projekt polega na utworzeniu miejsca rekreacyjno – sportowego, z przeznaczeniem głównie dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska, gmina Wojnicz. W ramach projektu został wyrównany teren przy remizie OSP w Dębinie Łętowskiej, na którym  zamontowano słupki oraz siatkę do gry w siatkówkę. Dokonano również zakupu dwóch bramek aluminiowych – przenośnych…

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego kompleksowej rewitalizacji Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wojniczu (Pałac Dąmbskich, budynek „Willa”, park miejski)

Zadanie pn. „Wojnicz, Zespół Pałacowo – Parkowy (Pałac Dąmbskich, budynek „Willa”, park miejski), 1874 r., 1922-24, wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego kompleksowej rewitalizacji” zostało dofinansowane ze środków dotacji Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach konkursu pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski”.…

Konserwacja techniczna i estetyczna pomnika poległych obywateli Wojnicza w czasie I i II wojny światowej

Gmina Wojnicz realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna pomnika poległych obywateli Wojnicza w czasie I i II wojny światowej”, które zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego  i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Wysokość dofinansowania zadania inwestycyjnego: 62 203,00 zł „Pomnik Niepodległości” jest bardzo ważnym dziedzictwem historycznym Wojnicza.…

OSP Wojnicz oraz OSP Biadoliny Radłowskie wzbogaciły się o nowy sprzęt

W piątek, 8 stycznia oficjalnie przekazany został sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP z terenu gminy Wojnicz w ramach pozyskanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dzięki tym środkom, które niedawno w formie promesy osobiście wręczyła jednostkom Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego OSP Wojnicz wzbogaciła się o nową…

Sprzęt do cięcia i wyważania drzwi dla OSP Zakrzów

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie wzbogaciła się o nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratunkowych. 31 grudnia odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu do cięcia i wyważania drzwi dla OSP Zakrzów, który jest niezbędny do prowadzenia akcji ratunkowych. Pozyskany sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz…

Remont drogi gminnej „Wojnicz – Łysa Góra – Rajsko” 203283 K w miejscowości Wojnicz 1+100-2+490.

Zakończyły się prace związane z realizację zadania pn. Remont drogi gminnej „Wojnicz – Łysa Góra – Rajsko” 203283 K w miejscowości Wojnicz 1+100-2+490. Całkowity koszt realizacji zdania wyniósł 465 844,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości  363 150,00 zł, co stanowi 80% wartości zadania.…

Kapliczka w Grabnie już po renowacji

Zakończyły się kompleksowe prace renowacyjne przy zabytkowej kapliczce w Grabnie, ufundowanej w 1868 roku. Zabytkowa kapliczka przydrożna Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Grabnie przeszła konserwację techniczną i estetyczną. Całkowity koszt jej renowacji wyniósł 24 400,00 zł. Przypomnijmy, że zadanie otrzymało wsparcie finansowe z Województwa Małopolskiego w wysokości 11 514,00 zł. Środki na realizację tego zadania gmina…

Zakończyła się modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grabnie

Zakończyła się modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grabnie, której w ramach przebudowano istniejące boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej na boisko o nawierzchni poliuretanowej, przystosowane do gier zespołowych. Zmodernizowana została również bieżnia do skoku w dal wraz z zeskocznią z piasku. Całkowity koszt inwestycji wynosi 219 737,00 zł. zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego…