Kapliczki Małopolski 2022

Uchwałą nr LIV/773/22 z dnia 30 maja 2022 r., Sejmik Województwa Małopolskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2022” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego. Gmina Wojnicz otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy figurze św. Floriana z 1843 r. znajdującej się na Rynku…

Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Po raz kolejny Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła łącznie: 45 000,00 zł. Wkład własny stanowi: 47 554,00 zł. Wartość całkowita projektu  92 554,00 zł. Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu…

Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej w Łukanowicach

Numer wniosku: 15498491/SP/2021 Dysponent funduszu: Ministerstwo Sportu i Turystyki Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Program: Program Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021   Wartość projektu: 2 693 199,00 zł Wydatki kwalifikowalne projektu: 2 613 838,00 zł Wysokość dofinansowania: 1 280 400,00 zł Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 07 kwietnia 2022 r. .…

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łoponiu

W 2021 r. Gmina Wojnicz przeprowadziła modernizację boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu, w ramach którego wykonano nową nawierzchnię poliuretanową. Boisko zostało przystosowane do gier zespołowych i ogrodzone. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 371 284,14 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjna – sportowa…

„Miejsce dla sportu – skrzydłami dla małych orłów”

Projekt polega na utworzeniu miejsca rekreacyjno – sportowego, z przeznaczeniem głównie dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska, gmina Wojnicz. W ramach projektu został wyrównany teren przy remizie OSP w Dębinie Łętowskiej, na którym  zamontowano słupki oraz siatkę do gry w siatkówkę. Dokonano również zakupu dwóch bramek aluminiowych – przenośnych…

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego kompleksowej rewitalizacji Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wojniczu (Pałac Dąmbskich, budynek „Willa”, park miejski)

Zadanie pn. „Wojnicz, Zespół Pałacowo – Parkowy (Pałac Dąmbskich, budynek „Willa”, park miejski), 1874 r., 1922-24, wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego kompleksowej rewitalizacji” zostało dofinansowane ze środków dotacji Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach konkursu pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski”.…

Konserwacja techniczna i estetyczna pomnika poległych obywateli Wojnicza w czasie I i II wojny światowej

Gmina Wojnicz realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna pomnika poległych obywateli Wojnicza w czasie I i II wojny światowej”, które zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego  i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Wysokość dofinansowania zadania inwestycyjnego: 62 203,00 zł „Pomnik Niepodległości” jest bardzo ważnym dziedzictwem historycznym Wojnicza.…

OSP Wojnicz oraz OSP Biadoliny Radłowskie wzbogaciły się o nowy sprzęt

W piątek, 8 stycznia oficjalnie przekazany został sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP z terenu gminy Wojnicz w ramach pozyskanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dzięki tym środkom, które niedawno w formie promesy osobiście wręczyła jednostkom Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego OSP Wojnicz wzbogaciła się o nową…

Sprzęt do cięcia i wyważania drzwi dla OSP Zakrzów

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie wzbogaciła się o nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratunkowych. 31 grudnia odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu do cięcia i wyważania drzwi dla OSP Zakrzów, który jest niezbędny do prowadzenia akcji ratunkowych. Pozyskany sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz…