Świetlica wiejska w Łukanowicach zyska nowe wyposażenie

Świetlica wiejska w Łukanowicach zyska nowe wyposażenie

Gmina Wojnicz pozyskała dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł z budżetu Województwo Małopolskie na doposażenie świetlicy wiejskiej w Łukanowicach w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”. Całkowita wartość zadania to ponad 42 tys. zł. W ramach realizacji zadania zaplanowano doposażenie świetlicy wiejskiej w Łukanowicach, gm. Wojnicz, poprzez zakup krzeseł oraz mebli ze stali nierdzewnej do…

Kapliczka Biadoliny

Remont konserwatorski drewnianej kapliczki domkowej pw. św. Piotra z XVIII wieku w Biadolinach Radłowskich, gmina Wojnicz – Etap I. Kapliczka Biadoliny

Uchwałą LXXXII/1215/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs pn. „Kapliczki Małopolski_2024” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego. W ramach programu Gmina Wojnicz pozyskała dofinansowanie w wysokości 11 000,00 zł na realizację zadania pn. Remont konserwatorski drewnianej kapliczki domkowej pw. św. Piotra z XVIII wieku w Biadolinach Radłowskich, gmina Wojnicz…

Orlik

Modernizacja „Orlika” w Wojniczu

Gmina Wojnicz pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Wojniczu w wysokości 148 700,00 zł. Planowana inwestycja obejmować będzie remont ogrodzenia boiska, remont kontenerów, w których znajduje się zaplecze sanitarno-szatniowe, remont nawierzchni boiska. Zadanie obejmuje również wymianę istniejących opraw…

Kompostowniki dla mieszkańców

Kompostowniki dla mieszkańców

Gmina Wojnicz pozyskała pomoc finansową ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 33 tys. zł na realizację zadania pn. „Zakup i rozdysponowanie kompostowników wśród mieszkańców Gminy Wojnicz”. Zadanie zakłada zakup  i rozdysponowanie kompostowników wśród mieszkańców Gminy Wojnicz. Rozdysponowanie kompostowników wśród mieszkańców będzie skutecznym działaniem promującym podejście proekologiczne. Kompostowanie może być łatwym i ekologicznym rozwiązaniem.  Zadanie to…

Zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach, gmina Wojnicz”

DOTACJA Z REZERWY OGÓLNEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA RZECZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZYNACH, GMINA WOJNICZ W KWOCIE  960 000,00 ZŁ UDZIELONA NA PODSTAWIE UMOWY NR  WF-IV.50/2023 z dnia 01.12.2023 r. CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  1 200 000,00 zł Zakup nowego samochodu poprawi komfort i bezpieczeństwo pracy ratowników, a pośrednio samych…

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej Ratnawy nr 203284K w miejscowości Wojnicz w km 0+000 – 1+180, 1+390 – 1+710, 0+000-0+270, 0+070 – 0+410, 0+410 – 0+560”.

DOTACJA Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA ZWIĄZANEGO Z USUWANIEM SKUTKÓW INTENSYWNYCH OPADÓW DESZCZU Z 2023 ROKU  W KWOCIE  1 586 736,00 ZŁ UDZIELONA NA PODSTAWIE UMOWY NR  WR-III.637.31.2.2023.ET z 08.12.2023 r. CAŁKOWITA WARTOŚĆ REMONTU:  2 023 796,06 ZŁ W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie  szereg prac remontowych, umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego drogi gminnej „Ratnawy”, która…

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ispie

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ispie

Gmina Wojnicz pozyskała dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego na doposażenie świetlicy wiejskiej w Ispie w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia m.in.: stołów, krzeseł, sprzętu AGD, stołu do tenisa stołowego, zestawu gier. Zakupione przedmioty będą służyły społeczności lokalnej i poprawią jakość życia mieszkańców korzystających ze…

Nowa odzież specjalistyczna dla jednostek OSP

Gmina Wojnicz pozyskała pomoc finansową ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 10 000,00 zł  na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach działania „Małopolskie OSP 2023”. W ramach pozyskanych środków zakupiono  7 zestawów odzieży specjalistycznej, które zostaną rozdysponowane do poszczególnych jednostek z terenu Gminy Wojnicz. Całkowity koszt zadania wyniósł  21 000,00 zł.

Remont drogi „Szkodna Północna – działka nr 16 w Olszynach i działka nr 65 w Sukmaniu w km 0+105 – 2+260, gmina Wojnicz

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DOFINANSOWANIE: 1 830 044,96 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 308 771,75 zł Data podpisania umowy dofinansowania 23 czerwca 2023 r.   Głównym celem zadania jest poprawa stanu technicznego 2,155 km drogi gminnej w miejscowości Olszyny i Sukmanie, w gminie Wojnicz, zwłaszcza poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni w miejscach uszkodzeń,  remont nawierzchni i poboczy, remont odwodnienia.…

OSP Wielka Wieś doposaży się o nowy sprzęt ratowniczy

OSP Wielka Wieś doposaży się o nowy sprzęt ratowniczy

Gmina Wojnicz pozyskała 20 tys. złotych dofinansowania na zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych, który trafi do jednostki OSP Wielka Wieś i powiększy jej bazę sprzętową. W ramach otrzymanej dotacji zakupiony zostanie zestaw poduszek wysokociśnieniowych (12 bar), w skład którego wchodzą m. in.: dwie poduszki, reduktor oraz wąż napełniający. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany w czasie realizacji zadań…