Nowa odzież specjalistyczna dla jednostek OSP

Gmina Wojnicz pozyskała pomoc finansową ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 37 265,00 zł  na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach pozyskanych środków zakupiono  21 zestawów odzieży specjalistycznej, które zostały rozdysponowane do poszczególnych jednostek z terenu Gminy Wojnicz. Całkowity koszt zadania wyniósł  51 450,00 zł.

Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabnie o pomieszczenie garażowe pod potrzeby OSP Grabno – stan wykończeniowy

Gmina Wojnicz pozyskała pomoc finansową ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 45 000,00 zł  dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabnie o pomieszczenie garażowe pod potrzeby OSP Grabno – stan wykończeniowy” realizowanego w ramach konkursu pn. „Małopolskie OSP 2022” – część A. W ramach zadania wykonane zostały tynki wewnętrzne, posadzka, instalacje oraz…

Zakup pojazdu typu quad dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Więckowicach

Quad, którego całkowity koszt wyniósł 91 750 zł został zakupiony ze środków pozyskanych z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”w kwocie 10 000 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu “Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” w kwocie…

„Małopolskie świetlice wiejskie 2022”

Gmina Wojnicz pozyskała dofinansowanie w wysokości 27 704,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego na doposażenie świetlicy wiejskiej w Milówce ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia m.in.: sprzętu agd, zestawu nagłośnieniowego, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urządzenia drukującego, projektora multimedialnego wraz z ekranem. Zakupione przedmioty będą służyły społeczności lokalnej i poprawią jakość…

Kapliczki Małopolski 2022

Uchwałą nr LIV/773/22 z dnia 30 maja 2022 r., Sejmik Województwa Małopolskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2022” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego. Gmina Wojnicz otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy figurze św. Floriana z 1843 r. znajdującej się na Rynku…

Przebudowa boiska szkolnego wraz z budową bieżni – skoczni w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi

Gmina Wojnicz otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa boiska szkolnego wraz z budową bieżni – skoczni w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi” w wysokości 250 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi: 633 427,79 zł. Planowana inwestycja obejmować będzie przebudowę istniejącego boiska obejmującą wykonanie obramowania nawierzchni boiska obrzeżami betonowymi oraz…

 II nabór Polski Ład

Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Wojnicz – 5 000 000,00 zł W ramach inwestycji termomodernizację przejdzie Szkoła Podstawowa w Olszynach i Szkoła Podstawowa w Grabnie, której celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz podniesienie standardu technicznego budników poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, piwnicy i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę obróbek blacharskich. Kompleksowa termomodernizacja obiektów przyczyni się…

Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Po raz kolejny Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła łącznie: 45 000,00 zł. Wkład własny stanowi: 47 554,00 zł. Wartość całkowita projektu  92 554,00 zł. Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu…

Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej w Łukanowicach

Numer wniosku: 15498491/SP/2021 Dysponent funduszu: Ministerstwo Sportu i Turystyki Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Program: Program Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021   Wartość projektu: 2 693 199,00 zł Wydatki kwalifikowalne projektu: 2 613 838,00 zł Wysokość dofinansowania: 1 280 400,00 zł Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 07 kwietnia 2022 r. .…

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łoponiu

W 2021 r. Gmina Wojnicz przeprowadziła modernizację boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu, w ramach którego wykonano nową nawierzchnię poliuretanową. Boisko zostało przystosowane do gier zespołowych i ogrodzone. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 371 284,14 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjna – sportowa…