Gmina Wojnicz pozyskała dofinansowane  w wysokości 594 900,00 zł ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Milówka”.

Inwestycja zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz  z wyposażeniem, piłkochwytami, odwodnieniem oraz  oświetleniem całego terenu.

W ramach zadania zaplanowano również budowę sprawnościowego placu zabaw dla dzieci oraz siłowni terenowej, a także wykonanie muru oporowego niwelującego naturalne ukształtowanie terenu.

Teren przy obiekcie zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie ciągów pieszych oraz elementów małej architektury tj. miejsce do grillowania, stoły piknikowe z ławkami.