Sejmik Województwa Małopolskiego 24 kwietnia br. podjął uchwałę o przekazaniu gminie Wojnicz pomocy finansowej w kwocie 30 000,00 zł. na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie, gm. Wojnicz”.

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano: rozebranie istniejącej  posadzki, wykonanie nowej posadzki wraz z izolacjami i podkładami, demontaż istniejącego wyposażenia, reperację tynków, licowanie ścian płytkami gresowymi, malowanie ścian i sufitów, dostawę i montaż wyposażenia, wymianę instalacji elektrycznej oraz wymianę instalacji CO.