Gmina Wojnicz pozyskała dofinansowanie w wysokości 27 704,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego na doposażenie świetlicy wiejskiej w Milówce ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia m.in.: sprzętu agd, zestawu nagłośnieniowego, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urządzenia drukującego, projektora multimedialnego wraz z ekranem.

Zakupione przedmioty będą służyły społeczności lokalnej i poprawią jakość życia mieszkańców korzystających ze świetlicy w Milówce.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 39 576,78 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”.