Quad, którego całkowity koszt wyniósł 91 750 zł został zakupiony ze środków pozyskanych z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”w kwocie 10 000 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu “Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” w kwocie 36 923,21 zł. Gmina Wojnicz na zakup pojazdu przekazała kwotę w wysokości 34 826,79 zł.