Gmina Wojnicz pozyskała pomoc finansową ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 45 000,00 zł  dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabnie o pomieszczenie garażowe pod potrzeby OSP Grabno – stan wykończeniowy” realizowanego w ramach konkursu pn. „Małopolskie OSP 2022” – część A.

W ramach zadania wykonane zostały tynki wewnętrzne, posadzka, instalacje oraz wprawione zostały okna, brama wjazdowa i drzwi.

Całkowity koszt inwestycji to 159 829,89 zł.