Uchwałą nr LIV/773/22 z dnia 30 maja 2022 r., Sejmik Województwa Małopolskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2022” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego. Gmina Wojnicz otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy figurze św. Floriana z 1843 r. znajdującej się na Rynku w Wojniczu” w wysokości 11 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi: 38 840,72 zł.

Figura św. Floriana należy do obszaru tworzącego XIII- wieczny układ przestrzenny Wojnicza. Zbudowano ją w 1843 r. jako „pamiątkę szczęśliwie przeżytych chwil  roku 1831”, kiedy to Wojnicz został w znacznej części zniszczony przez pożar.

Pracami konserwatorskimi i restauratorskimi będzie objęta rzeźba, cokół, trójstopniowa podstawa, postument wraz z płaskorzeźbami i napisami w płycinach, gzyms oraz elementy metalowe w postaci zadaszenia i łańcuchów ogrodzenia.