Gmina Wojnicz otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa boiska szkolnego wraz z budową bieżni – skoczni w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi” w wysokości 250 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi: 633 427,79 zł.

Planowana inwestycja obejmować będzie przebudowę istniejącego boiska obejmującą wykonanie obramowania nawierzchni boiska obrzeżami betonowymi oraz wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz  z podbudową. Boisko zostanie przystosowane i wyposażone w elementy do gier zespołowych, takich jak: koszykówka, siatkówka, piłka nożna. Zadanie obejmuje również budowę bieżni – skoczni w dal poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej, zeskoczni z piasku oraz montaż belki.

Przewidziano także rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i budowę nowego ogrodzenia wokół boiska, przebudowę chodnika, montaż 6 szt. ławek z oparciem oraz 3 szt. koszy na śmieci. W ramach robót wykończeniowych zaplanowano wyrównanie terenu wokół boiska, bieżni i ogrodzeń, plantowanie i obsianie trawą.