Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Wojnicz – 5 000 000,00 zł

W ramach inwestycji termomodernizację przejdzie Szkoła Podstawowa w Olszynach i Szkoła Podstawowa w Grabnie, której celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz podniesienie standardu technicznego budników poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, piwnicy i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę obróbek blacharskich. Kompleksowa termomodernizacja obiektów przyczyni się do znacznego obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do ich ogrzania, a wykonanie nowej elewacji wpłynie również na poprawę walorów estetycznych i wizualnych szkół.


Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu – 4 000 000,00 zł (3 221 500,00 zł)

Celem inwestycji jest utworzenie nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Wojniczu poprzez generalny remont oraz dostosowanie budynku gminnego dla osób ze specjalnymi potrzebami   i wykorzystanie go na cele administracyjne. Nowy urząd powstanie w budynku starej szkoły, który znajduje się przy wojnickim rynku.


Modernizacja dróg w gminie Wojnicz – 1 800 000,00 (1 781 434,88 zł)

Remonty wykonane zostaną na 11 na odcinkach dróg gminnych w miejscowościach: Biadoliny Radłowskie – 65 m, Zakrzów – 92 i 280 m (2 odcinki), Łukanowice – 450 m, Isep – 289 m, Wielka Wieś – 163 m, Milówka – 312, Wojnicz – 215, Dębina Zakrzowska – 180 zł, Grabno – 405 oraz Dębina Łętowska 373. W ramach zaplanowanych prac na odcinkach objętych modernizacją zakłada się częściowe uzupełnienie istniejącej podbudowy, wyłożenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz obustronne wykonanie poboczy.