Po raz kolejny Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła łącznie: 45 000,00 zł.

Wkład własny stanowi: 47 554,00 zł.

Wartość całkowita projektu  92 554,00 zł.

Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wielkiej.

Uczniowie naszych szkół podstawowych odwiedzą m.in. Centrum Nauki Kopernika, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Interaktywne Muzeum Wody- Hydropolis, Muzeum Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza, Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego im. Władysława Rydzewskiego.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.