Numer wniosku: 15498491/SP/2021

Dysponent funduszu: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Program: Program Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021

 

Wartość projektu: 2 693 199,00 zł

Wydatki kwalifikowalne projektu: 2 613 838,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1 280 400,00 zł

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 07 kwietnia 2022 r. .

Termin realizacji projektu: 30 kwietnia 2023 r.

 

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu w Łukanowicach poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przystosowanego do gier zespołowych oraz boiska do piłki nożnej, parkingu i placu zabaw, w skład którego wejdą urządzenia sprawnościowe. Zaplanowano także wykonanie odwodnienia i oświetlenia.

Kompleks boisk będzie miał charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego.