W 2011 r. zakończyła się realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz w latach 2009-2011 poprzez częściową kanalizację Wojnicza i Więckowic oraz zwodociągowanie miejscowości Isep, części Olszyn i Wielkiej Wsi”.

W ramach prac wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Wojniczu w rejonie ul. Tarnowskiej  (strona północna), ul. Zawale, ul. Rolniczej, ul. Reymonta  i ul. Konopnickiej wraz z częścią Więckowic oraz sieć wodociągową z przyłączami domowymi w miejscowości Isep i fragment sieci wodociągowej w Olszynach.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA