Gmina Wojnicz realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna pomnika poległych obywateli Wojnicza w czasie I i II wojny światowej”, które zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego  i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wysokość dofinansowania zadania inwestycyjnego: 62 203,00 zł

„Pomnik Niepodległości” jest bardzo ważnym dziedzictwem historycznym Wojnicza. Już podczas uroczystego odsłonięcia w lipcu 1934 r. dr Wiktor Łowczowski swoje wystąpienie zakończył podniosłym apelem do mieszkańców – bardzo aktualnym i dzisiaj: „Wzywam wszystkich obywateli w Wojniczu by pomnikiem tym całą duszą się opiekowali”. Pomnik stał się miejscem bardzo przez Wojniczan szanowanym, wręcz kultowym. Po wyborach samorządowych w 1990 r. odbywają się przy nim wszystkie najważniejsze uroczystości patriotyczne, a udział mieszkańców można określić wręcz jako manifestacyjny ze względu na ilość uczestników. Głównym jakościowym rezultatem zadania jest przywrócenie świetności jednemu z najważniejszych obiektów historycznych gminy Wojnicz, a przez to zachowanie dla młodego pokolenia ważnego dziedzictwa historycznego Ziemi Wojnickiej, bowiem na tablicach umieszczonych na Pomniku Niepodległości umieszczono nazwiska poległych w obronie ojczyzny w czasie I i II wojny światowej.

Głównym celem zadania jest przywrócenie pierwotnego wyglądu jako całości oraz detalu rzeźbiarskiego elementów wystroju architektonicznego. Poprzez wykonanie proponowanego w programie pełnego zakresu prac konserwatorskich zostanie przede wszystkim wzmocniona struktura betonu do stanu jej naturalnej twardości, a następnie zrekonstruowana pierwotna faktura i rysunek rzeźbiarski. Budulcem pomnika jest beton zbrojony, pokryty warstwą gładzi, z domieszka tłuczonego porfiru, który po 86 latach ekspozycji w trudnych warunkach (do niedawna nieopodal pomnika prowadziła ruchliwa droga relacji Tarnów – Kraków, zastąpiona obecnie przez dwie obwodnice Wojnicza) uległ procesowi destrukcji powierzchniowej i spękaniu strukturalnemu. Końcowe zabiegi konserwatorskie zabezpieczą pomnik przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska, obciążonego zanieczyszczeniami, związanymi z nadal intensywnym ruchem pojazdów przez wojnicki rynek. Nie mniej ważnym założeniem konserwatorskim jest sprawa zabezpieczenia pomnika przed szkodliwym oddziaływaniem wody gruntowej, podciąganej kapilarnie do struktury betonu podstawy cokołowej. Konieczne jest zatem wykonanie izolacji poziomej i pionowej betonowego fundamentu. Ważnym zadaniem jest także przywrócenie do pierwotnego stanu czterech tablic inskrypcyjnych, wykonanych z marmuru wraz z wykonaniem korekty liternictwa.