W piątek, 8 stycznia oficjalnie przekazany został sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP z terenu gminy Wojnicz w ramach pozyskanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Dzięki tym środkom, które niedawno w formie promesy osobiście wręczyła jednostkom Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego OSP Wojnicz wzbogaciła się o nową kamerę termowizyjną o wartości ponad 22 tys. zł, natomiast OSP Biadoliny Radłowskie zakupiła trójfazowy agregat prądotwórczy, przenośny sprzęt oświetleniowy oraz zestaw przedłużaczy bębnowych o łącznej wartości ponad 10 tys. zł.

Pozyskany sprzęt przyczyni się do jeszcze lepszej efektywności podejmowanych działań ratowniczych naszych jednostek.