W 2021 r. Gmina Wojnicz przeprowadziła modernizację boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu, w ramach którego wykonano nową nawierzchnię poliuretanową. Boisko zostało przystosowane do gier zespołowych i ogrodzone.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 371 284,14 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjna – sportowa – MIRS” w wysokości 118 790,00 zł.