Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Numer projektu grantowego: POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Wartość projektu: 400 200,00 zł, wydatki kwalifikowane: 400 200,00 zł, wysokość dofinansowania: 400 200,00 zł

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisania w dniu 24.03.2022 r.

Planowany termin zakończenia projektu: 24.09.2023 r.

Opis projektu

Głównym celem projektu jest:

  • cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Wojniczu, będącego siedzibą Gminy Wojnicz, poprzez nabycie sprzętu IT, oprogramowania, licencji, niezbędnych do realizacji e-usług, sprawnej pracy urzędników, w tym pracy zdalnej;
  • edukacja cyfrowa urzędników w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji;
  • analiza stanu cyberbezpieczeństwa gminy oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa gminnych zasobów informatycznych.

Efektem projektu będzie wyposażenie gminy w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, umożliwiające sprawną pracę i zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych, z których pracownicy gminy korzystają podczas wykonywania czynności służbowych oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji osób odpowiedzialnych za użytkowanie zakupionego w ramach grantu sprzętu i oprogramowania, zwłaszcza z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19