Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. księdza Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich

Inwestycja realizowana była w trzech zakresach. Pierwszy zakładał termomodernizację zewnętrzną szkoły, w ramach którego ocieplone zostały ściany zewnętrzne, fundamenty oraz strop. Wymieniona została również stolarka okienna i drzwiowa. Drugi zakres dotyczył modernizacji pomieszczenia kotłowni wraz z zakupem nowego wyposażenia, natomiast trzeci robót instalacyjnych (instalacja gazu, c.o., c.w.u). Całkowity koszt prac wyniósł 2 162 525 zł.…

„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie W dniu 29 czerwca 2018 r. Gmina Wojnicz podpisała z Województwem Małopolskim umowę dofinansowania  na realizację zadania pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach…

Modernizacja Domu Grodzkiego w Wojniczu

W dniu 10 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie  podpisana została umowa na modernizację Domu Grodzkiego dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Celem zadania jest modernizacja 13 pomieszczeń budynku i ich adaptacja na potrzeby realizacji aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i społecznej mieszkańców naszej…

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku OSP Zakrzów z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”. W celu polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan, Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera gminy poprzez pomoc finansową, przeznaczoną  na  remonty i prace budowlane w remizach OSP. Celem zadania realizowanego przez Gminę Wojnicz było uzyskanie  pomieszczeń  socjalnych (m.in. sanitariaty: WC, prysznic, pomieszczenie użytkowe wykorzystywane…

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku OSP Zakrzów z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”. W celu polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan, Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera gminy poprzez pomoc finansową,                                            przeznaczoną  na  remonty i prace budowlane w remizach OSP. Celem zadania realizowanego przez Gminę Wojnicz było uzyskanie  pomieszczeń  socjalnych (m.in. sanitariaty: WC, prysznic, pomieszczenie użytkowe wykorzystywane…

Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką oraz zapleczem bibliotecznym przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi

W piątek 2. marca przed południem w Domu Grodzkim w Wojniczu została podpisana umowa na budowę sali gimnastycznej wraz z przewiązką i zapleczem bibliotecznym przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi. Dofinansowanie projektu, którego autorem jest mgr inż. arch. Bogusław Tworzydło, przyznano w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na…

Przebudowa i remont drogi w strefie aktywności gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu

Dofinansowanie projektu Przebudowa i remont drogi w strefie aktywności gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha współfinansowanego z…

Wykonanie i montaż tablic turystycznych w miejscowościach: Biadoliny Radłowskie, Grabno, Milówka, Olszyny, Sukmanie, Więckowice, Wojnicz

Zachęcamy wszystkich turystów i mieszkańców do korzystania z nowych tablic informacyjnych, znajdujących się na terenie gminy Wojnicz. Tablice zawierają krótki opis historii danej miejscowości, zdjęcia, wykaz miejsc wartych odwiedzenia, a także mapy gminy i obszaru LGD Dunajec Biała (teren obejmuje gminy Ciężkowice, Wojnicz, Pleśna i Zakliczyn) z zaznaczonymi gospodarstwami agroturystycznymi. Więcej informacji w poniższym linku:…

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz w latach 2009-2011 poprzez częściową kanalizację Wojnicza i Więckowic oraz zwodociągowanie miejscowości Isep, części Olszyn i Wielkiej Wsi

W 2011 r. zakończyła się realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz w latach 2009-2011 poprzez częściową kanalizację Wojnicza i Więckowic oraz zwodociągowanie miejscowości Isep, części Olszyn i Wielkiej Wsi”. W ramach prac wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Wojniczu w rejonie ul. Tarnowskiej  (strona północna), ul. Zawale, ul. Rolniczej,…

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Gmina Wojnicz realizuje projekt partnerski pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dofinansowany z Funduszy Europejskich o numerze RPMP.10.02.03-12-0490/16 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działania 10.2 Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II