Inwestycja realizowana była w trzech zakresach. Pierwszy zakładał termomodernizację zewnętrzną szkoły, w ramach którego ocieplone zostały ściany zewnętrzne, fundamenty oraz strop. Wymieniona została również stolarka okienna i drzwiowa. Drugi zakres dotyczył modernizacji pomieszczenia kotłowni wraz z zakupem nowego wyposażenia, natomiast trzeci robót instalacyjnych (instalacja gazu, c.o., c.w.u).

Całkowity koszt prac wyniósł 2 162 525 zł. Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki pożyczkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.