W dniu 27.06.2019 r. w Krakowie Województwo Małopolskie zawarło z Gminą Wojnicz umowę na realizację zadania publicznego pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna niszy wraz  z figurą św. Jana Nepomucena z 1870 r. wraz z środkową partia elewacji budynku  w Rynku w Wojniczu”.

Pracom konserwatorskim została poddana figura św. Jana Nepomucena wraz z niszą ścienną, która jest elementem kompozycji elewacyjnej, znajdującej się pomiędzy elewacją północną i wychodnią budynku szkoły i stanowi wyraźny akcent dekoracyjny. Odnowiono także gzymsy i partię fryzu z inskrypcją (SZKOŁA, 1870), ze względu na znaczny stopień zniszczenia spowodowany zalewaniem wodą deszczową. Tynk w niszy został całkowicie wymieniony.