Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

W dniu 29 czerwca 2018 r. Gmina Wojnicz podpisała z Województwem Małopolskim umowę dofinansowania  na realizację zadania pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach operacji typu Gospodarka wodno- ściekowa w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Wojnicz poprzez budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 11,958 km w 5 miejscowościach gminy Wojnicz tj. Wojnicz, Wielka Wieś, Sukmanie, Olszyny i Milówka.

Całość kosztów zadania zgodnie z umową dofinansowania wynosi: 4 660 428,98 zł

Wysokość dofinansowania: 1 980 742,00 zł