W dniu 10 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie  podpisana została umowa na modernizację Domu Grodzkiego dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Celem zadania jest modernizacja 13 pomieszczeń budynku i ich adaptacja na potrzeby realizacji aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i społecznej mieszkańców naszej gminy. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 309 465,31 zł z czego 196 912,00 zł to kwota dofinansowania zadania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”