DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej K 203273 Olszyny w km 0+014-0+528 w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz”.   

 Kwota dofinansowania: 126 217,00 zł

 Całkowita wartość inwestycji: 180 311,04 zł

Głównym celem zadania było poprawa stanu technicznego 514 m drogi gminnej w miejscowości Olszyny, zwłaszcza poprzez remont nawierzchni, poboczy, wykonanie oznakowania pionowego i progów zwalniających.

Wyremontowana droga stanowi bezpośredni dojazd do Ośrodka Zdrowia, remizy strażackiej OSP w Olszynach, kościoła i Szkoły Podstawowej w Olszynach, Niepublicznego Przedszkola w Olszynach, a dzięki wykonanym pracom zwiększyło się bezpieczeństwo jej użytkowników, jak również poprawie uległy warunki funkcjonowania firm i gospodarstw domowych w obrębie oddziaływania projektu.