Jednostka OSP Grabno otrzymała z budżetu Województwa Małopolskiego dofinansowanie w wysokości 30 tys. na zakup  nowego wozu strażackiego.

W dniu 15 września zawarta została umowa dotycząca udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. z budżetu Województwa Małopolskiego Gminie Wojnicz na zapewnienie gotowości bojowej jednostce  OSP Grabno poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wysokość dotacji wyniosła 30 tys. zł. Pozostała brakująca kwota uzupełniona została z budżetu gminy Wojnicz, innych instytucji oraz prywatnych sponsorów.

Pozyskane środki przeznaczone zostały na zakup średniego samochodu ratowniczego – gaśniczego  GBA z wyposażeniem niezbędnym do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych.  Nowy wóz przyczyni się do usprawnienia pomocy poszkodowanym
w wypadkach, poprawi gotowość jednostki i jakość działań operacyjnych, a także jej dyspozycyjność do udziału w  znacznie większej ilości zdarzeń w okolicy.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.