Od września 2020r. rozpoczął się w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu oraz w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkiej Wsi projekt „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz”, który będzie realizowany przez kolejne 2 lata szkolne.

Na ten cel Gmina otrzymała 95 % dotację  w wysokości  841.714,25 zł.

 

W ramach projektu już uruchomione zostały dodatkowe zajęcia zarówno rozwijające jak i wyrównujące dla uczniów. Zostaną doposażone wszystkie pracownie szkolne w nowoczesne pomoce dydaktyczne, a wszystkie sale lekcyjne będą posiadały swoje tablice interaktywne. W szkole podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu powstanie nowoczesna sala sensoryczna, z której będą mogli korzystać uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla nich też organizowane są dodatkowe zajęcia min. Z logopedii, integracji sensorycznej, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz zajęcia z  kompetencji emocjonalno – społecznych. Kadra pedagogiczna naszych szkół będzie mogła podnieść swoje kwalifikacje poprzez możliwość skorzystania z nieodpłatnych studiów podyplomowych oraz szkoleń.