Zakończyła się modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grabnie, której w ramach przebudowano istniejące boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej na boisko o nawierzchni poliuretanowej, przystosowane do gier zespołowych. Zmodernizowana została również bieżnia do skoku w dal wraz z zeskocznią z piasku.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 219 737,00 zł. zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjna – sportowa – MIRS 2020” w wysokości 142 960,00 zł.