DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej K 203288 ul. Reymonta w km 0+190-1+185 w miejscowości Wojnicz – Gmina Wojnicz”.

 Kwota dofinansowania: 527 696,00 zł

 Całkowita wartość inwestycji: 769 688,97 zł

 Głównym celem zadania było poprawa stanu technicznego 995 m drogi gminnej w miejscowości Wojnicz, ul. Reymonta, zwłaszcza poprzez remont nawierzchni, poboczy, korektę niwelety krawężników na zjazdach oraz  wykonanie oznakowania pionowego.

Wyremontowana droga stanowi alternatywny dojazd do Wojnickiego Centrum Medycznego  w Wojniczu, Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, hali sportowej oraz Otwartej Strefy Aktywności w Wojniczu. Dzięki wykonanym pracom inwestycyjnym zwiększyło się bezpieczeństwo użytkowników drogi, jak również poprawie uległy warunki funkcjonowania firm i gospodarstw domowych w obrębie oddziaływania projektu.