Gmina Wojnicz zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa trzech boisk o nawierzchni asfaltowej: dwóch przy ZSPiG w Biadolinach Radłowskich i jednego przy SP im. św. Jana Kantego w Wojniczu”, które zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska_2019.

Głównym celem zadania była poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojniczu i Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich, która przeznaczona została na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego w tych szkołach i jednocześnie dla lokalnej społeczności do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła: 481 672,63 zł

Wysokość dofinansowania zadania inwestycyjnego:   240 836,31 zł

Uzyskany efekt rzeczowy projektu: Przebudowano dwa istniejące boiska o nawierzchni asfaltowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich przez wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 44,0 x 22,0 m przeznaczonym do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz na boisku do siatkówki o wymiarach 22,0 x 13,0 m wraz z dostawą i montażem wyposażenia. Przebudowano także jedno istniejące boisko o nawierzchni asfaltowej i wymiarach 46,0 x 26,12 przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu przez wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z dostawą i montażem wyposażenia.

Boisko przy SP w Wojniczu

 

Boisko przy ZSPiG w Biadolinach Radłowskich