Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Wielka Wieś

Projekt  „Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Wielka Wieś, gm. Wojnicz” o numerze RPMP.04.03.02-12-0212/16 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.…

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łopoń

Projekt  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łopoń, gm. Wojnicz” o numerze RPMP.04.03.02-12-0210/16 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.…

Centrum Usług Wspólnych

Projekt „Centrum Usług Wspólnych” o numerze: RPMP.02.01.01-12-0034/16-00-XVII/18/FE/16 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 9 958 800,00 zł, wysokość dofinansowania: 6 200 565,81 zł. Wartość projektu Gminy Wojnicz: 153 600,00 zł, wysokość dofinansowania…

Akcelerator e-Administracji

  Projekt „Akcelerator e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0071/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i Partnerów JST w tym: Miasto Mysłowice, Gmina…