Projekt „Centrum Usług Wspólnych” o numerze: RPMP.02.01.01-12-0034/16-00-XVII/18/FE/16 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 9 958 800,00 zł, wysokość dofinansowania: 6 200 565,81 zł.

Wartość projektu Gminy Wojnicz: 153 600,00 zł, wysokość dofinansowania 97 697,56 zł.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisania w dniu 23.11.2016 r.

Głównym celem projektu  jest ujednolicenie i unowocześnienie systemów przechowywania danych, ich przetwarzania, obróbki, udostępniania i wymiany. Do projektu przystąpiły 22 instytucje samorządowe z subregionu tarnowskiego. CUW nie tylko zapewni dostęp jednostek samorządu do nowoczesnych technologicznie, zdalnych systemów informatycznych, na które nie mogłyby sobie pozwolić  działając samodzielnie, ale także zmniejszy dystans pomiędzy mieszkańcami a urzędami.

Projekt ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych, wymianę doświadczeń między gminami oraz zredukować koszty w samorządach. Prace nad utworzeniem centrum już trwają, powstaje nowoczesna serwerownia, budowana jest także niezbędna infrastruktura techniczna. Samo Centrum Usług Wspólnych ma zostać uruchomione pod koniec 2018 roku. Pomysłodawcą powstania CUW było miasto Tarnów, w projekt włączyło się 21 partnerów
z subregionu tarnowskiego: powiat tarnowski oraz gminy: Bolesław, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Gręboszów, Iwkowa, Mędrzechów, Olesno, Pleśna, Radłów, Ryglice, Skrzyszów, Szczucin, Szczurowa, Szerzyny, Tuchów, Wierzchosławice, Wojnicz, Zakliczyn i Żabno.

Centrum Usług Wspólnych ma zostać uruchomione pod koniec  2018 roku.