Promesa

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości ISEP i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny”

W dniu 19 stycznia 2023 r. Gmina Wojnicz podpisała z Województwem Małopolskim umowę dofinansowania  na realizację zadania pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości ISEP i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji…

Remont drogi gminnej „Wojnicz – Łysa Góra – Rajsko” 203283 K w miejscowości Wojnicz 1+100-2+490.

Zakończyły się prace związane z realizację zadania pn. Remont drogi gminnej „Wojnicz – Łysa Góra – Rajsko” 203283 K w miejscowości Wojnicz 1+100-2+490. Całkowity koszt realizacji zdania wyniósł 465 844,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości  363 150,00 zł, co stanowi 80% wartości zadania.…

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku OSP Zakrzów z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”. W celu polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan, Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera gminy poprzez pomoc finansową,                                            przeznaczoną  na  remonty i prace budowlane w remizach OSP. Celem zadania realizowanego przez Gminę Wojnicz było uzyskanie  pomieszczeń  socjalnych (m.in. sanitariaty: WC, prysznic, pomieszczenie użytkowe wykorzystywane…