Gmina Wojnicz realizuje projekt od: 01-07-2017r. do 30-06-2019r.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, indywidualne podejście do uczniów o szczególnych potrzebach oraz podniesienie kompetencji w zakresie TIK kadry pedagogicznej szkół biorących udział w projekcie .

Więcej informacji: Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz