15 lipca 2020 r. Gmina Wojnicz podpisała umowę z Powiatem Tarnowskiem w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Wojnicz”.

Projekt zakłada zakup fabrycznie nowego 23-osobowego autobusu  do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym  z jednym miejscem przystosowanym do zakotwiczenia wózków inwalidzkich wyposażonym w najazdy. Autobus przeznaczony jest dla  dzieci i młodzież uczącej się w 4 ośrodkach specjalnych na terenie powiatu tarnowskiego.

Wysokość dofinansowania wynosi:  215 336,10 zł

Całkowity koszt zadania to: 307 623,00 zł.