Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”.

W celu polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan, Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera gminy poprzez pomoc finansową, przeznaczoną  na  remonty i prace budowlane w remizach OSP.

Celem zadania realizowanego przez Gminę Wojnicz było uzyskanie  pomieszczeń  socjalnych (m.in. sanitariaty: WC, prysznic, pomieszczenie użytkowe wykorzystywane na szatnię i przebieralnię) dla OSP Zakrzów w przebudowanej części budynku.

Zakres prac zrealizowanych w ramach projektu obejmował:

  • rozbiórki;
  • izolację fundamentów;
  • roboty konstrukcyjne (posadzka, zamurowanie otworów, nadproża, belki, słupy, wieńce, ściany działowe, komin, dach-izolacja stropu, stolarka okienna i drzwiowa – wewnętrzna i zewnętrzna);
  • elewacja;
  • wykończenie (posadzki, ściany, sufity);
  • instalacje wewnętrzne (remont instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, przebudowa instalacji c.o.);
  • malowanie pokrycia istniejącego budynku.

Całkowita wartość projektu: 109 115,98 zł
Wysokość dofinansowania: 38 041 zł

 

 

Remiza OSP w Zakrzowie przed i po